חזרה גנרלית

אמא מסתירה את עיניה בכף ידה "קוקו", היא קוראת לבִתה הילדה צוחקת, היא מוקסמת הנה אִימה ישְנה ותיכף נעלמת אמא מסתירה את פגעי המחלה "תתגעגעי?" היא מנחיתה שאלה הילדה שותקת, כמו אילמת הנה אִימה ישְנה ותיכף נעלמת